16-03-2020

Ook Cantus wordt geraakt door de Coronacrisis. Voorlopig moet het koor zijn repetities en uitvoeringen opschorten. Alle geplande data komen per direct te vervallen.

09-01-2020

Cantus Amici veranderd van naam. Vanaf nu word de naam ingekort naar Cantus (= zingen). Bij de nieuwe naam wordt ook een nieuw logo geïntroduceerd. 

13-12-2019

Ons eerste kerstconcert heeft de titel: "Blijde Verwachting". Samen met Jeugdkoor Sjaloom uit Tholen vindt ons concert plaats in de Maria Magdalenakerk te Goes. Ook treden solisten op. De collecte dit concert is bestemd voor de MAF. Het mooie bedrag van € 650,00 wordt opgehaald. 

15-06-2019

Tijdens ons zomerconcert zingen wij, op een warme zomeravond, in de Moriakerk te Westkapelle. Ook zijn Jeugdkoor Sjaloom en Kinderkoor De Nachtegaaltjes aanwezig om de avond muzikaal te ondersteunen. Het collectebedrag van € 645,00 is opgehaald voor de stichting 'Schreeuw om Leven'. 

11-05-2019

Een uitje hoort erbij af en toe. Cantus Amici huurt een avond een historische locatie af waar, samen met de echtgenotes, heerlijk gegeten, gezongen en bijgepraat word. 

09-01-2019

Een nieuw bestuur treed aan. Cantus Amici is inmiddels een bestaand koor en dat vraagt om een nieuwe visie en leiding. 

15-12-2018

Voor de eerste keer is Cantus Amici te horen voor publiek. De try-out van ons eerste concert vindt plaats in de Maria Magdalenakerk te Goes. Twee uur lang zingt het koor voor een geopende kerk. Iedereen is welkom en kan in en uitlopen. 

25-08-2018

Cantus Amici gaat verhuizen. Wij zeggen de gymzaal vaarwel en gaan voortaan repeteren in de kapel van de Rooms-Katholieke Maria Magdalenakerk te Goes. 

20-06-2018

Cantus Amici is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

03-2018

Na de opstartperiode krijgt het koor steeds meer vorm. Jan van den Bos neemt het dirigeerstokje over. Ook begint het eerste bestuur aan zijn taak om het koor als organisatie vorm te geven. Ook word de naam gekozen: Cantus Amici, dit staat voor 'de zingende vrienden'. 

Eind 2017

De eerste samenkomst van het nog op te richten koor vind plaats in een gymzaal in Goes. De eerste tonen worden gezongen, de eerste kennismaking vindt plaats.